Grybowski Rajd Rowerowy, Organizator Grybowska Grupa Rowerowa