Regulamin korzystania z tras biegowych Centrum Sportów Zimowych

w Ptaszkowej

1.Narciarstwo biegowe jak również jazda na nartorolkach, rolkach  na obszarze Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej może być uprawiana jedynie po trasach do tego przeznaczonych.

2.Narciarstwo biegowe oraz jazda na rolkach, nartorolkach uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3.Korzystanie z tras biegowych jest płatne.

4.Dzieci poniżej 12 roku życia mogą poruszać się po trasie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5.Biegi narciarskie oraz jazda na nartorolkach, rolkach może być uprawiana podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla narciarzy oraz turystów.

6.Korzystający z tras biegowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras i ukształtowanie terenu.

7.Technika, sposób oraz szybkość jazdy  musi być dostosowana do warunków panujących na trasie.

8.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu wobec korzystającego z obiektu.

9.Zarządca nie zapewnia szatni ani opieki nad rzeczami osobistymi osób korzystających z  tras.

10.Korzystający z tras zobowiązani są do poruszani się po trasie zgodnie z kierunkiem jej wyznaczenia, poruszanie się w kierunku przeciwnym jest zabronione.

11.W każdym przypadku korzystający z trasy winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który trasa przebiega. W szczególności winien dostosować się do czasowych ograniczeń prowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę (zawody sportowe, śnieżanie tras).

12.Narciarze korzystający z  tras biegowych winni przestrzegać i dostosować się do przepisów:

              a) ochrony przeciwpożarowej

              b) ochrony przyrody.

13.Na terenie tras obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających a także ćwiczenia na trasie pod wpływem alkoholu.

14.Wszelkiego rodzaju imprezy sportowe/turystyczne mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.

15.Za rzeczy i sprzęt pozostawiony na trasie biegowej zarządca nie odpowiada.

16.Pozostawianie śmieci, odpadów i nieczystości na trasie jest zabronione.

17.Poruszanie się po trasie pojazdami  mechanicznymi jest zabronione.

18.W czasie pracy maszyn przygotowujących trasę przebywanie na trasie jest zabronione.

19.Korzystanie z trasy nartorolkowej oraz rolkowej dzieci i młodzieży do lat 18 wyłącznie w kaskach ochronnych.

20.Zatrzymywanie (postój) na trasie wyłącznie w razie absolutnej konieczności lub w wyznaczonej do tego strefie.

21.Zabronione jest samodzielne ustawianie przeszkód zjazdowych bez porozumienia z Zarządcą obiektu.

22.Na trasie rolkowej, nartorolkowej oraz narciarskiej obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu pieszych.

23.Na terenie Ośrodka oraz tras obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów.

24.W razie niepodporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, korzystający zostanie pozbawiony możliwości użytkowania tras.

25.Korzystanie z tras biegowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Lodowisko Biała Niżna
33-330 Grybów Biała Niżna
GPS: N 49° 64' 061" E 20° 97' 478"
tel. 694 413-862

Kort tenisowy ZAPISY
tel.  694 413-860
                                                                       
 

 

                                                                                             

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Centrum Sportów Zimowych
33-330 Ptaszkowa 883
GPS: N 49° 59' 969" E20° 87' 067"
tel. 18 415 70 35  694 413-860

email: csz@gminagrybow.pl

 

Copyright Gmina Grybów © 2016

Liczba odwiedzin: 291904