Regulamin korzystania z siłowni znajdującej się w budynku
Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

I. Postanowienia ogólne:
 
1.Siłownia zlokalizowana w budynku Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej jest administrowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie.

2.Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania.

3.Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujące instrukcje urządzeń treningowych, mogą być usuwane z siłowni.

4.W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.

5.Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.

6.Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.

7.W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawarte w instrukcjach i regulaminie siłowni.

II.Zasady korzystania z siłowni

1.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze siłowni lub kierownikowi obiektu albo innej upoważnionej osobie.

2.Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu  w którym zostały one ustawione.

3.Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych i wprowadzania innych regulacji , które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

4.Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

5.Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 
III. Odpłatność za korzystanie

 Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika przed rozpoczęciem ćwiczeń.
IV. Odpowiedzialność i kary

1.Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni – administrator nie ponosi odpowiedzialności.

2.Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

3.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych – administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 

Galeria zdjęć

vlcsnap-2018-08-14-18h26m10s131 — kopia.jpg
vlcsnap-2018-08-14-18h26m30s146 — kopia.jpg
vlcsnap-2018-08-14-18h27m06s102 — kopia.jpg
vlcsnap-2018-08-14-18h27m48s626.jpg
vlcsnap-2018-08-14-18h28m20s874.jpg
vlcsnap-2018-08-14-18h28m56s972.jpg
vlcsnap-2018-08-14-18h29m35s740.jpg

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Lodowisko Biała Niżna
33-330 Grybów Biała Niżna
GPS: N 49° 64' 061" E 20° 97' 478"
tel. 694 413-862

Kort tenisowy ZAPISY
tel.  694 413-860
                                                                       
 

 

                                                                                             

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Centrum Sportów Zimowych
33-330 Ptaszkowa 883
GPS: N 49° 59' 969" E20° 87' 067"
tel. 18 415 70 35  694 413-860

email: csz@gminagrybow.pl

 

Copyright Gmina Grybów © 2016

Liczba odwiedzin: 291904