Park linowy został zamontowany na wybranych pniach istniejącego drzewostanu. Składa się z 3 oddzielnych tras zamocowanych na różnych wysokościach dopasowanych do stopnia trudności:

 
1. Trasa Dziecięca – przeznaczona głównie dla dzieci, ale mogą z niej korzystać również osoby dorosłe. Składa się z 20 przeszkód.
 
2. Trasa Standard – dla młodzieży i dorosłych, ale mogą z niej korzystać również dzieci. Składa się z 20 przeszkód nieco trudniejszych od Trasy Dziecięcej.
 
3. Trasa Trudna – dla młodzieży i dorosłych, ale mogą z niej korzystać również sprawniejsze dzieci. Składa się z 20 przeszkód. Trasa o większym stopniu trudności niż pozostałe trasy.
Trasa trudna jest podzielona na dwa niezależne etapy:
• Trasa Trudna – składająca się z 14 przeszkód.
• Trasa Trudna – cześć zjazdowa – składająca się z 6 przeszkód.

REGULAMIN PARKU LINOWEGO

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa ujętych w niniejszym regulaminie może być przyczyną poważnych wypadków. Każda osoba wchodząc na park linowy podejmuje to ryzyko.
 3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe  osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.
 4. Osoby o niższym wzroście mogą korzystać z parku linowego także po zastosowaniu specjalnych atestowanych taśm przedłużających.
 5. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na  wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z  wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 6. Na trasach z asekuracją własną (gdzie zachodzi konieczność przepinania karabinków asekuracyjnych) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem — ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 - 9 lat muszą korzystać z parku linowego z nadzorem wzrokowym instruktora oraz osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko (rodzie, opiekun, osoba upoważniona), dzieci w wieku 10 — 13 lat muszą  korzystać z parku linowego pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko.
 7. Na trasach z asekuracją ciągłą dzieci w wieku do 6 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 8. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, wypełnieniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku linowego.
 9. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz    korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 10. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 11. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 12. Park linowy wyposażony jest w dwóch: rodzaje asekuracji: asekurację własną oraz asekurację ciągłą.

 

Wspólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na całym parku linowym:

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym na trasach z asekuracją własną:

 

Jeśli na parku spotkamy przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

1. Asekuracja ze stalowych pętli

2. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego

 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym na trasach z asekuracją ciągłą:

 

Zjazdy Tyrolskie — zasady bezpieczeństwa

Na parkach linowych najczęściej dochodzi do wypadków na zjazdach tyrolskich.

Zjazdy tyrolskie występują jako jedna z przeszkód na trasach parku linowego, lub są zamontowane jako osobna trasa zjazdowa.

Aby uniknąć wypadku należy stosować się do poniższych zaleceń:

1.   Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem.

2.   Zanim wepniemy się w linę do zjazdu należy upewnić się czy na linie lub na podeście w obszarze lądowania nie ma innego użytkownika.

3.   Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej   tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym.

4.    Prawidłową pozycją zjazdu jest pozycja siedząca. Pozycja leżąca, półsiedząca lub inne powodują zmniejszenie oporu powietrza co powoduje zwiększenie prędkości.

5.    Na zjazdach tyrolskich hamowanie odbywa się grawitacyjnie — w ostatniej fazie przejazdu podjeżdżamy do góry. Pomimo wyregulowania zjazdu, tak aby na końcu prędkość była minimalna, w niektórych przypadkach może dojść do zwiększenia prędkości zjazdu:

-            przy podmuchach wiatru w kierunku zjazdu,

-            przy nieprawidłowej pozycji zjazdu,

-            przy zbyt dużej wadze użytkownika.

                  W razie wątpliwości należy użyć czynnego hamulca (dodatkowy karabinek na luźnej lonży) po wcześniejszym przeszkoleniu z zasad jego użytkowania. Dodatkowy karabinek należy zapinać przed bloczkiem zjazdowym i w razie potrzeby pociągnąć silnie za dodatkową lonżę z karabinkiem                hamującym.

6.  W trakcie zjazdu tyrolką opór powietrza powoduje możliwość obrotu ciała i jazdę bokiem lub tyłem. Ze względu na możliwą konieczność amortyzacji uderzenia w materac ugiętymi nogami, zalecanym sposobem zjazdu jest jazda przodem.

7.  Aby zjeżdżać przodem należy trzymać obydwiema rękami za 3 karabinki. Próbując obrócić karabinki w kierunku obrotu ciała będziemy utrzymywać prosty kierunek zjazdu.

8.  Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży i karabinków. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem. Najbardziej niebezpieczne jest złapanie się ręką liny stalowej na końcu zjazdu pomiędzy bloczkiem zjazdowym, a odbojnikiem.

9.  Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. Należy celować nogami w środek materaca umieszczonego na drzewie. W momencie zatrzymania należy chwycić się ręką za dodatkową linę lub pętlę, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się   liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.

10.  Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

11. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając linę nośną dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.

Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw przepinamy karabinki do pętli asekuracyjnej, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Lodowisko Biała Niżna
33-330 Grybów Biała Niżna
GPS: N 49° 64' 061" E 20° 97' 478"
tel. 694 413-862

Kort tenisowy ZAPISY
tel.  694 413-860
                                                                       
 

 

                                                                                             

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Grybowie
33-330 Grybów ul.Jakubowskiego 33
nr konta: 52 87970003 0000 0028 2666 0001

Centrum Sportów Zimowych
33-330 Ptaszkowa 883
GPS: N 49° 59' 969" E20° 87' 067"
tel. 18 415 70 35  694 413-860

email: csz@gminagrybow.pl

 

Copyright Gmina Grybów © 2016

Liczba odwiedzin: 298209