Lodowisko w Białej Niżnej Całoroczny obiekt w Białej Niżnej który w okresie zimowym pełni funkcję krytego lodowiska a latem wykorzystywany jest jako kort tenisowy

Regulamin

1. Lodowisko czynne jest w godzinach od 9:00 do 21:00.
2. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko tylko jednej osoby.
4. Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do:
1)  kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
2)  dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników lodowiska. 
6. Dzieci do 10 lat mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych, będących na łyżwach. 7. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
8. Korzystanie z lodowiska przez grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w  obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna . Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.
9. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu.  Podczas pracy maszyny na lodzie zabrania się wchodzenia na taflę. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
10. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
11. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom będącym pod wpływem alkoholu.
12. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazd, która winna odbywać się w jednym kierunku.
14. Organizacja imprez sportowych lub zajęć grup zorganizowanych wymaga pisemnej zgody gospodarza obiektu.                 
15. Na tafli  lodowiska zabrania się:
1)  wchodzenia w obuwiu ( bez łyżew)
2) jazdy z dziećmi na rękach,
3) jazdy w kierunku przeciwnym od nakazanego,
4)  urządzania wyścigów, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania lub innych czynności zagrażających bezpieczeństwu pozostałych użytkowników,
5)  wnoszenia i konsumowania napojów i jedzenia.
16. Na terenie lodowiska zabrania się:
1)   palenia tytoniu,
2)   rzucania na lód jakichkolwiek przedmiotów,
3)   używania ognia,
4)  wprowadzania zwierząt. 
17. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia cielesne spowodowane nieodpowiednim zachowaniem użytkownika.
18. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu gospodarz nie ponosi odpowiedzialności.
19. Ze względu na warunki pogodowe i z przyczyn technicznych gospodarz obiektu może ogłosić jego zamknięcie.
20. Osoby niszczące urządzenia techniczne lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za poniesione  szkody.
21. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

zobacz także

Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

Na terenie obiektu znajduje się także restauracja, strefa spa, siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowego ( nart biegowych, nartorolek, rowerów, łyżworolek).