Fotoreportaż dostępny pod adresem:  https://www.ptaszkowa.pl/2017/02/18/reportaz-z-62xviii-zintegrowanej-zimowej-spartakiady-dzieciecej-w-ptaszkowej/