Siłownia Posiadamy 46 miejsc noclegowych w pokojach 2 osobowych i 10 osobowych. Na terenie obiektu znajduje się także restauracja, strefa spa, siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowego

Regulamin

Regulamin korzystania z siłowni znajdującej się w budynku
Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
I. Postanowienia ogólne:
 
1.Siłownia zlokalizowana w budynku Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej jest administrowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie.

2.Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania.

3.Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujące instrukcje urządzeń treningowych, mogą być usuwane z siłowni.

4.W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.

5.Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.

6.Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.

7.W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawarte w instrukcjach i regulaminie siłowni.

II.Zasady korzystania z siłowni

1.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze siłowni lub kierownikowi obiektu albo innej upoważnionej osobie.

2.Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu  w którym zostały one ustawione.

3.Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych i wprowadzania innych regulacji , które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

4.Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

5.Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 
III. Odpłatność za korzystanie

 Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika przed rozpoczęciem ćwiczeń.
IV. Odpowiedzialność i kary

1.Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni – administrator nie ponosi odpowiedzialności.

2.Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

3.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych – administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Park Linowy

Trasy umiejscowione w koronach drzew zapraszają wszystkich spragnionych wrażeń i głodnych aktywności fizycznej z nutką adrenaliny.

Obiekt CSZ

Na terenie obiektu znajduje się także restauracja, strefa spa, siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowego ( nart biegowych, nartorolek, rowerów, łyżworolek).

Trasy biegowe

Specyficzne ukształtowanie terenu pozwoliło na zlokalizowanie wokół obiektu noclegowego 2,5 km tras narciarskich i nartorolkowych