Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
  • Główny księgowy w GOSiR Grybów

Szczegóły poniżej:

https://bip.malopolska.pl/gosirgrybow