a2 Ptaszkowa BDK 2023 (1)

Jesienna edycja „BIATHLON DLA KAŻDEGO”

"BIATHLON DLA KAŻDEGO"

Od września ruszają jesienne edycja zawodów "Biathlon dla Każdego".

Program „Biathlon dla każdego” jest w założeniu imprezą sportowo – społeczną dedykowaną dla wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych.🤩
W zawodach może wystartować każdy, kto tylko czuje się na siłach do przemierzenia dystansu, który jest określany dla każdej z grup wiekowych przez regulamin zawodów.
Zawodnicy podzieleni są na kategorie:
* K1 – dziewczyny z roczników 2015, 2014, 2013 i M1 – chłopcy z roczników 2015, 2014, 2013 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1000m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki. * K2 – dziewczyny z roczników 2012, 2011, 2010 i M2 – chłopcy z roczników 2012, 2011, 2010 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1000m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki. * K3 – dziewczyny z roczników 2009, 2008 i M3 – chłopcy z roczników 2009, 2008, będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1500m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki. * K OPEN – kobiety z roczników 2007 i starsze i M OPEN – mężczyźni z roczników 2007 i starsi będą rywalizować na dystansie maksymalnie 2000m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

ZAPISY

REGULAMIN

Zapisy tylko online trwają do 14 września 2023 r.

Więcej informacji już wkrótce...

364779560_735796985019483_1209604122466739643_n

Kolonia dzieci z Centrum Challenge w ośrodku CSZ Ptaszkowa

„Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy by pokonał nas lęk przed własną słabością” Jan Paweł II.

 

W ubiegłym tygodniu a dokładnie w dniach 6-15 sierpnia br. gościliśmy wyjątkowe osoby w naszym ośrodku sportowym. Centrum Challenge to organizacja, która wspiera dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w dążeniu do samodzielności.

Dzieci bardzo aktywnie spędzały czas po okolicznych atrakcjach: odwiedziły Sądecki Bartnik, Zamek Stara Baśń w Grybowie, basen w Chełmcu, Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Na ośrodku natomiast odbywały się warsztaty chemiczne, warsztaty robienia mydełek, warsztaty zdobienia poszewek, zajęcia na nartorolkach oraz inne gry i zabawy.

Dziękujemy Pani organizator Magdalenie za wybranie naszego ośrodka do spędzenia czasu w nim oraz dzieciom za ich uśmiech każdego dnia oraz za dużą dawkę emocji.

JESTEŚCIE NAJLEPSI !!!

 

IMG_20230807_120458

LETNIA AKADEMIA TENISA – sierpień

Letnia Akademia Tenisowa w sierpniu – kontynuacja + nowe grupy 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 (roczniki 2014-2016) na bezpłatne zajęcia tenisowe na korcie GOSiR w Białej Niżnej. Program zajęć zgodny z metodyką nauczania dzieci gry w tenisa – Program „TENIS 10”.

Grupy 4-8 osobowe zajęcia prowadzi Patrycja Horsztyńska – trenerka tenisa współpracująca przez wiele lat z Polskim Związkiem Tenisowym, nauczyciel WF z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Szczegółowe informacje (w tym o terminach zajęć) bezpośrednio u trenerki Patrycji Horsztyńskiej, nr. tel. 606677171.

Zachęcamy i zapraszamy 🙂

oferta-praca

OFERTA PRACY

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

OFERTY PRACY

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej

Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
 2. b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: biegi narciarskie, łyżwiarstwo, tenis ziemny)
 3. e) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 4. f) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
 5. g) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania formalne:

 1. a) obywatelstwo polskie
 2. b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
 2. b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 3. c) znajomość pakietu MS Office,
 4. d) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
 2. b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
 3. c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
 4. d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
 5. e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
 6. f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
 7. g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
 8. h) promocja działalności Ośrodka
 9. h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

– życiorys zawodowy,

– list motywacyjny,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

– oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

– inne dokumenty, np. referencje,

– obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej, pocztą elektroniczną na adres: csz@gminagrybow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s Ptaszkowej, Ptaszkowa 883, 33-333 Ptaszkowa z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 21lipca 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

 

 

Andrzej Poręba

Dyrektor GOSiR z/s w Ptaszkowej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

plakat kort

KORT TENISOWY DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Letnia Akademia Tenisowa na korcie GOSiR w Białej Niżnej:
📌cykl zajęć tenisowych dla dzieci w wieku 7-10 lat👧👩🧑👨‍🦱
📌program zajęć jest zgodny z metodyką nauczania dzieci gry w tenisa – Program „TENIS 10” (https://tenis10.pl/1_328/o-programie-.aspx) i Narodowy Program Upowszechniania Tenisa https://www.youtube.com/watch?v=_tR9tKF9lVI
📌grupy 4-8 osobowe
terminy:
1️⃣10-14/07/2023 ( poniedziałek – piątek) w godzinach 10.00-11.30 lub 11.30-13.00 ( w zależności od liczby chętnych i podziału wiekowego)
2️⃣17-21/07/2023 ( poniedziałek – piątek) w godzinach 10.00-11.30
🎾Osoba prowadząca – Patrycja Horsztyńska – trenerka tenisa współpracująca przez wiele lat z Polskim Związkiem Tenisowym, sędzia tenisa, nauczyciel WF z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi
📍 zajęcia są bezpłatne
📍 należy mieć ze sobą: strój sportowy, wodę do picia, ew. mały batonik/przekąskę 🍌🍫🍎
📍 zapisy na cały cykl zajęć poniedziałku – piątku) – mailowo 📩horsztynska@poczta.onet.ol lub pod numerem telefonu 📞 606677171 (trenerka Patrycja Horsztyńska).
Proszę o podanie konkretnego wybranego terminu: termin 1️⃣ lub termin 2️⃣. Jeśli będą osoby zainteresowane dwoma terminami, to proszę o taką informację – w przypadku wolnych miejsc umożliwimy udział w 2 turnusach.
W związku z pojawiającymi się pytaniami, informuję, że istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych (płatnych) zajęć dla dzieci starszych (lub w parach, małych grupach).
W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny (📞 tel. 606677171).
Istnieje możliwość również wynajęcia kortu tenisowego dla indywidualnych osób.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt
🙋‍♀️Patrycja Horsztyńska
📞 606677171
Zrzut ekranu (82)

ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Ptaszkowej zaprasza uczniów klas 1-3 na pokazowe zajęcia Letniej Akademii Tenisowej 🎾🎾🎾, które odbędą się w sobotę 24 czerwca w godzinach 13-15 na korcie tenisowym w Białej Niżnej (hala lodowiska).
W programie: gry i zabawy sportowe, rzucanka tenisowa, pierwsze ćwiczenia z rakietą i piłką 🎾
Zajęcia pokazowe są bezpłatne. Należy mieć ze sobą wyłącznie strój sportowy 🎽🩳👟 sprzęt tenisowy będzie dostępny dla uczestników zajęć.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie udziału w zajęciach pod numerem telefonu 606 677 171.
Pamiętaj ❗

SOBOTA – 24 CZERWCA – GODZ. 13.00-15.00

Zapisy : 📞 606 677 171

Educational Marketing Workshop Seminar Flyer - Wykonano za pomoc PosterMyWall (4)

Letni pobyt w CSZ Ptaszkowa

Uwaga❗️❗️❗️
Zwolnił się termin na obóz sportowy!
📍 10-18.07.2023
📍 22-31.07.2023
📍 1- 5.08.2023
📍 26.08 – 03.09. 2023
Pobyt grupy sportowej powyżej 10-osób z pełnym wyżywieniem wynosi 140 zł/os (1 doba).
Oprócz grup sportowych przedstawiamy ofertę 3-dniowego pobytu dla osób indywidualnych lub rodzin w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
Rezerwacja:
📞694 413 860
📧 csz@gminagrybow.pl
plakat__a3__nr_5_obszar_roboczy_1_digital_art_x4

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2023 + RELACJA

DZIEŃ DZIECKA jest wyjątkowym dniem dla każdego z Nas bo każdy z Nas był i na pewno jest jeszcze gdzieś w duszy dzieckiem.
Szczególnie wszystkim naszym kochanym dzieciom życzymy aby zawsze były otoczone kochającymi ludźmi i prawdziwymi przyjaciółmi. Niech Wasze dzieciństwo przynosi Wam niezapomniane wspomnienia, a dorosłość spełnia wszystkie Wasze marzenia.
Bądźcie zawsze szczęśliwe i nieustannie rozwijajcie swój potencjał.
Wesołego Dnia Dziecka dla WSZYSTKICH !!!
Z tej okazji chcemy Was też zaprosić na GMINNY DZIEŃ DZIECKA do CSZ Ptaszkowa – Sobota 3 czerwca, start o godzinie 14:00🗓
Czekamy na Was 👶🧒👧🧑👱👩👩‍🦰👨‍🦰💁
P5271067

III PÓŁMARATON JAWORZE – relacja

III PÓŁMARATON JAWORZE za Nami .
JESTEŚCIE NIESAMOWICI 💪
Dla każdego z Was, każdego kto wziął udział w dzisiejszym półmaratonie należą się ogromne, naprawdę ogromne brawa 👏👏👏 pokonaliście dzisiaj samych siebie a Wasze uśmiechy na twarzy mówiły wszystko 😀😏
Jak to mówią…. chapeau bas ❗️ ‹szapo ba›
Dziękujemy 💛💛💛 Dziękujemy za to, że byliście z nami w III PÓŁMARATONIE JAWORZE – niektórzy po raz pierwszy a dla innych był to kolejny półmaraton Jaworze…
Kolejne podziękowania 👌 należą się firmom, które były patronami/partnerami całej tej imprezy oraz dofinansowały nagrody pieniężne dla zawodników. W szczególności za wszelką pomoc, chęci  i zaangażowanie:
▪️ @Telekom sp. z o.o.
▪️ @eta biuro projektów
Dziękujemy również naszemu przyjacielowi Panu Czesławowi Fluder za poprowadzenie całej imprezy ze strony 📢🎙komentatorskiej, Panu Piotr Gaborek Fotografia📸🎥 za super fotorelacje z biegu oraz Panu Feliksowi Piwowar za pomiar czasu ⏱
Jeśli kogoś pominęliśmy to wiedźcie, że z całego ❤️ mówimy DZIĘKUJĘ
W czasie trwania półmaratonu dzieci zawodników czekając na swoich rodziców korzystały z atrakcji GOSiR z/s w Ptaszkowej (zjeżdżalnia, park linowy, nartorolki).

 

📸 FOTO PIOTR GABOREK

📸 FOTO BATŁOMIEJ BOCZAR:

 

📸 FOTO JACEK ROLA :

Skip to content