Mistrzostw Polski w paranarciarstwie biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI W PARANARCIARSTWIE BIEGOWYM

Ptaszkowa, 1-3.02.2022 r.

 

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami World Para Nordic Skiing.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 2 i 3.02.2022 r.

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurencje:

 • Prolog (ok. 1 km) techniką klasyczną – trasa o niskim poziomie trudności (konkurencja 1):
  • B1-3 kobiety
  • B1-3 mężczyźni
  • LW2-9 kobiety
  • LW2-9 mężczyźni
  • LW10-12 kobiety
  • LW10-12 mężczyźni
  • Open kobiety
  • Open mężczyźni
 • Bieg krótki (2-3 km) techniką dowolną (konkurencja 2):
  • B1-3 kobiety
  • B1-3 mężczyźni
  • LW2-9 kobiety
  • LW2-9 mężczyźni
  • LW10-12 kobiety
  • LW10-12 mężczyźni
  • Kobiety open
  • Mężczyźni open
 • Bieg średni (5-7 km) techniką dowolną (konkurencja 3):
  • B1-3 kobiety
  • B1-3 mężczyźni
  • LW2-9 kobiety
  • LW2-9 mężczyźni
  • LW10-12 kobiety
  • LW10-12 mężczyźni
 • Rozegranie poszczególnych konkurencji oraz ostateczne dystanse będą uzależnione od warunków atmosferycznych
 • W czasie zawodów możliwe będzie wypożyczenie sprzętu – 15 zł za komplet za dzień

Zakwaterowanie, wyżywienie, trasy:

Centrum Sportów Zimowych

33-333 Ptaszkowa 883

GPS: N 49° 59′ 969″ E20° 87′ 067″

tel. 18 415 70 35, 694 413 860

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 24.01.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników.

Informacje dodatkowe:

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących,
 • Uczestnicy zawodów zostaną zakwaterowaniu w CZS Ptaszkowa.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.
 • Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony po weryfikacji zgłoszeń

Program zawodów:

Wtorek, 1.02.2022
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00 – kolacja
20:00 – odprawa techniczna (online)

Środa, 2.02.2022
7:00 – 9:00 – śniadanie
8:00 – otwarcie biura zawodów
8:00 – 10:00 – trening, zapoznanie z trasą

10:00 – 12:00 – Konkurencja 1

12:00 – 14:00 – obiad na obiekcie

14:00 – otwarcie zawodów, ceremonie medalowe konkurencji 1

14:30 – 16:00 – konkurencja 2

19:00 – kolacja

Czwartek, 3.02.2022
7:00 – 9:00 – śniadanie
8:00 – otwarcie biura zawodów

8:00 – 10:00 – trening,

10:00 – ceremonie medalowe konkurencji 2

10:30 – 12:00 – konkurencja 3
12:30 – ceremonie medalowe, zakończenie imprezy
13:00 – 15:00 – obiad na obiekcie

WYNIKI / LISTA STARTOWA
https://pifsport.com.pl/2022/01/31/mistrzostwa-polski-w-paranarciarstwie-biegowym-ptaszkowa-2-3-02-2022r/

Tekst z https://pzsnstart.eu

Kalendarz Wydarzeń

Wydarzenia w miesiącu maj 2023

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
1 maja, 2023
2 maja, 2023
3 maja, 2023
4 maja, 2023
5 maja, 2023
6 maja, 2023
7 maja, 2023
8 maja, 2023
9 maja, 2023
10 maja, 2023
11 maja, 2023
12 maja, 2023
13 maja, 2023
14 maja, 2023
15 maja, 2023
16 maja, 2023
17 maja, 2023
18 maja, 2023
19 maja, 2023
20 maja, 2023
21 maja, 2023
22 maja, 2023
23 maja, 2023
24 maja, 2023
25 maja, 2023
26 maja, 2023
28 maja, 2023
29 maja, 2023
30 maja, 2023
31 maja, 2023
1 czerwca, 2023
2 czerwca, 2023
4 czerwca, 2023

CSZ Ptaszkowa

Lodowisko Biała Niżna

centrum1

Projektowanie stron internetowych Koncept

Skip to content